Posts met de tag Toekomstbestendige-organisatie23. mei 2018
Functiebeschrijvingen? Jaarlijks terugkerend medewerker tevredenheidsonderzoek? Functionerings- en beoordelingsgesprekken? Niet meer van deze tijd! Is er een nieuw organisatietijdperk aan het ontstaan? Continue veranderingen betekent dat er steeds nieuwe eisen aan organisaties worden gesteld. Wendbaarheid is van essentieel belang om klanten te verrassen, in te spelen op veranderingen en niet achter de feiten aan te lopen. Met andere woorden: agility is onmisbaar voor een toekomstbestendige...
24. maart 2018
Is HR blind voor de revolutie? Uit onderzoek van Exact van NVP blijkt dat slechts een klein deel van de HR-professionals zich actief bezig houdt met de onderwerpen toekomstbestendigheid en duurzame inzetbaarheid.