Duurzame inzetbaarheid is de toekomst

Organisaties zijn voortdurend in beweging. Hierbij draait het continue om flexibiliteit en agility (het vermogen om aan te passen en te veranderen). Verandering is de enige constante lijkt het wel. We leven dan ook in een verandering van tijdperk. Dit stelt steeds hogere eisen aan mensen. Kennis en vaardigheden verouderen snel, waardoor de toekomstige inzetbaarheid van mensen wordt beperkt. De uitdaging is om medewerkers en mensen in de flexibele schil van uw organisatie duurzaam inzetbaar te krijgen. Duurzame inzetbaarheid is het menselijke vermogen om te anticiperen op veranderingen in de arbeidsmarkt. Mensen die zich persoonlijk ontwikkelen (groeien) en gezond zijn voelen zich gelukkiger en zijn veerkrachtig voor veranderingen. 

 

Wat levert duurzame inzetbaarheid op?

Duurzame inzetbaarheid levert een win-win-situatie op voor mensen en de organisatie. De belangrijkste voordelen van duurzame inzetbaarheid zijn:

  • gezonde en gelukkig mensen: energie is een goede voorspeller voor prestaties. Uw organisatie is afhankelijk van deze prestaties;
  • een hogere rendement door hogere motivatie en betrokkenheid;
  • winst door kwaliteitsstijging;
  • gezonde en gelukkige mensen zijn minder vaak ziek en leveren blijvend prestaties, ook als de leeftijd toeneemt;
  • gezonde en gelukkige mensen zorgen voor een lager verloop en daardoor "rust in de organisatie";
  • een lager ziekteverzuim en een kleinere kans op arbeidsongeschiktheid. 

 

People build the business

 

Uw belangrijkste kapitaal

De mensen binnen uw organisatie zijn het belangrijkste kapitaal, zonder mensen geen organisatie. Door te investeren in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers worden zij veerkrachtig voor verandering en daarmee vergroot u de toekomstbestendigheid van uw organisatie. Fitte, gelukkige mensen die zich blijvend persoonlijk ontwikkelen tillen uw organisatie naar een hoger niveau. Zij zijn veerkrachtig voor verandering en zijn daarmee de basis voor innovatie en slagkracht van uw organisatie. Door te investeren in duurzame inzetbaarheid creëert u een organisatie waarin mensen niet langer moeten werken, maar willen werken.

 

Liquid workforce

Om weerstand te kunnen bieden aan disruptieve start-ups zijn investeringen in technologie en automatisering alleen onvoldoende. Investeren in mensen is van essentieel belang. Door te investeren in medewerkers die zich snel kunnen aanpassen en professionals in de flexibele schil investeert u in wendbaarheid, met andere woorden: u bouwt aan een liquid workforce. Een liquid workforce levert uw organisatie voordeel op ten opzichte van andere organisaties. Concreet bouwt u aan een liquid workforce door te investeren in de training en ontwikkeling van medewerkers. Alleen met continue aandacht voor ontwikkeling en gezondheid worden mensen veerkrachtig voor verandering. 

 

Het FPPB-model biedt een raamwerk voor het vergroten agility en innovatieve slagkracht van uw organisatie en is er opgericht om de duurzame inzetbaarheid te vergroten.