De organisatie van de toekomst is agile

Organisaties zijn voortdurend in beweging. Hierbij draait het continu om flexibiliteit en het vermogen om aan te passen. Verandering is de enige constante lijkt het wel. Dit stelt steeds nieuwe eisen aan uw organisatie. Wendbaarheid is van essentieel belang om uw klanten te verrassen, in te spelen op veranderingen en niet achter de feiten aan te lopen. Met andere woorden: agility is onmisbaar voor een toekomstbestendige organisatie. Daarnaast verouderen de kennis en vaardigheden snel, waardoor de toekomstige inzetbaarheid van mensen wordt beperkt. Deze menselijke competenties zijn uw belangrijkste kapitaal, immers zonder mensen is er geen organisatie. Meer informatie is terug te vinden bij: future-proof organisaties en duurzame inzetbaarheid.  

 

Hoe wordt mijn organisatie future-proof?

Door te investeren in de duurzame inzetbaarheid van mensen worden zij veerkrachtig voor verandering, mensen die snel kunnen inspelen op veranderingen. Met andere woorden: als u investeert in de agility van mensen wordt uw organisatie agile en bouwt u aan de organisatie van de toekomst. Aangezien dit niet in een keer kan worden gerealiseerd is het advies om een roadmap te ontwikkelen, hierbij zijn vier stappen van belang:  

1. Een scan van de organisatie.

2. De gewenste situatie en organisatiedoelen.

3. Een inventarisatie van de meest relevante omgevingsfactoren.

4. Een roadmap naar de toekomstige organisatie.

 

Wilt u bouwen aan de organisatie van de toekomst? Neem dan contact op via onderstaande button.

Wilt u direct inzicht krijgen in de toekomstbestendigheid van uw organisatie? Voer dan de zelf-scan uit

Toegevoegde waarde vergroten door agile-HR

De HR-professie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzame inzetbaarheid van mensen en de toekomstbestendigheid van organisaties. Dit vraagt om een transitie. HR kan deze organisatie transitie soepeler laten verlopen door zich als agile partner op te stellen en samen met het management te bouwen aan de toekomstbestendigheid van de organisatie. De HR-afdeling is soms onvoldoende in staat dergelijke ontwikkelingen te begeleiden, zeker als het gaat om verandering binnen de eigen afdeling.

 

Wilt u de toevoegde waarde van HR vergroten? Wilt u een agile partner worden?

Ik help graag om van HR een agile driver te maken. Neem hiervoor contact op via onderstaande button:

Dienstverlening

  • Roadmap ontwikkeling voor duurzame inzetbaarheid en toekomstbestendigheid
  • De HR competentie ontwikkelen tot een agile driver;
  • Het optimaliseren van administratieve (HR-) processen. 
  • Overige vraagstukken die spelen binnen de HR-afdeling en/of organisatie waarvoor een sparring partner wenselijk is.

Waarom?

  • Ik heb gewerkt als Business IT Consultant. In deze rol werkte ik op het snijvlak van Business en IT. Hierbij heb ik ervaring opgedaan met agile werken (scrum) in verschillende teams.
  • Ik ben Scrum Master gecertificeerd. 
  • Ik ben Lean Six Sigma (Orange belt) gecertificeerd.

Bekijk mijn CV voor meer informatie.