De organisatie van de toekomst is agile

Hoe toekomstbestendig is uw organisatie? Bent u klaar voor de toekomst? Verandering is van alle tijden. De dynamiek en verandering zorgt ervoor dat er telkens nieuwe eisen aan uw organisatie worden gesteld. Wendbaarheid is van essentieel belang om uw klanten te verrassen, in te spelen op veranderingen en niet achter de feiten aan te lopen. Met andere woorden: agility is onmisbaar voor een toekomstbestendige organisatie. 

 

Wat levert agile op?

De belangrijkste voordelen van agile zijn:

  • agile zorgt ervoor dat uw organisatie sneller op veranderingen inspeelt
  • agile zorgt voor een continue waardecreatie
  • agile verkort de time-to-market
  • agile werken levert productieve en efficiënte teams op
  • agile werken vergroot het lerend vermogen van teams
  • agile werken vergroot de betrokkenheid en tevredenheid van klanten en medewerkers
  • agile zorgt voor aantrekkelijk werkgeverschap 

 

"You don't build a business - you build people - and people build the business" (Zig Ziglar)

 

Uw belangrijkste kapitaal

Vaardigheden en talenten worden steeds belangrijker dan kennis en opleiding alleen. Over welke competenties moet de organisatie kunnen beschikken om future-proof te worden en te blijven? Hierbij gaat net niet alleen om de competenties van uw personeel, maar ook om de competenties van mensen in de flexibele schil van uw organisatie. Voor een succesvolle organisatie in de toekomst is een permanente fit noodzakelijk tussen uw organisatie en de arbeidsmarkt. Menselijke competenties zijn het belangrijkste kapitaal, zonder mensen geen organisatie. Door te investeren in de duurzame inzetbaarheid van mensen worden zij veerkrachtig voor verandering, mensen die snel kunnen inspelen op veranderingen. Met andere woorden: als u investeert in de agility van mensen wordt uw organisatie agile en bouwt u aan de organisatie van de toekomst.  

 

Het FPPB-model biedt een raamwerk voor het vergroten agility en innovatieve slagkracht van uw organisatie en is er opgericht om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten.