27. juni 2018
Deze video van het World Economic Forum geeft een mooi inzicht hoe technologische ontwikkelingen impact hebben op de arbeidsmarkt. Ook in de toekomst zullen er banen en functies verdwijnen die we nu vanzelfsprekend vinden. Er zullen echter ook weer nieuwe rollen ontstaan. Om weerstand te kunnen bieden aan disruptieve start-ups zijn investeringen in technologie en automatisering alleen onvoldoende. Investeren in mensen is van essentieel belang. Door te investeren in medewerkers die zich snel...
23. mei 2018
Functiebeschrijvingen? Jaarlijks terugkerend medewerker tevredenheidsonderzoek? Functionerings- en beoordelingsgesprekken? Niet meer van deze tijd! Is er een nieuw organisatietijdperk aan het ontstaan? Continue veranderingen betekent dat er steeds nieuwe eisen aan organisaties worden gesteld. Wendbaarheid is van essentieel belang om klanten te verrassen, in te spelen op veranderingen en niet achter de feiten aan te lopen. Met andere woorden: agility is onmisbaar voor een toekomstbestendige...
26. april 2018
In de publicatie “dynamiek op Nederlandse arbeidsmarkt” melden het CBS en TNO dat de afgelopen tien jaar arbeidsomstandigheden zijn verslechterd. Met name ervaren medewerkers minder autonomie en minder uitdaging in het werk. Praktisch opgeleiden en jongeren geven relatief vaak aan dat het werk niet uitdagend is en dat ze weinig autonomie hebben. Juist deze mate van autonomie is een belangrijke factor bij toekomstige prestaties van individuen, teams en organisaties. Sleutelfactor in de...
24. maart 2018
Is HR blind voor de revolutie? Uit onderzoek van Exact van NVP blijkt dat slechts een klein deel van de HR-professionals zich actief bezig houdt met de onderwerpen toekomstbestendigheid en duurzame inzetbaarheid.
06. juli 2017
Zijn visitekaartjes (business cards) in dit digitale tijdperk nog wel nodig?
05. juni 2017
Na heel wat uren teksten schrijven, herschrijven en weer herschrijven (een bekende schrijver zei het al: "schrijven is schrappen") en aandacht voor de lay-out is mijn website nu live!!! Ik ben erg tevreden met het resultaat :-) Als je vragen en/of opmerkingen hebt hoor ik dat graag. Regelmatig zal ik in de toekomst hier nieuwe artikelen delen op het gebied van duurzame inzetbaarheid & liquid workforce, agility/toekomstbestendige organisaties/Future-proof organisaties en het HR-vakgebied in...