Is HR blind voor de revolutie?

Onder de titel “lijden onder digitalisering of digitaal leiden” lees ik in NVP-vakblad Personeelsbeleid de resultaten van een onderzoek onder HR-professionals. Dit onderzoek is door Multiscope uitgevoerd in opdracht van Exact en NVP. Een van de resultaten is dat 34 procent het een taak van HR vind om een vertaalslag te maken van de ontwikkelingen in de markt naar het eigen bedrijf. Daarnaast blijkt dat 38 procent van de HR-professionals tijd besteedt aan duurzame inzetbaarheid. “Geldgebrek blijkt daarbij de voornaamste spelbreker zijn. Zestien procent van de deelnemers stelt dat er zelfs helemaal geen budget is voor opleidingen” (NVP Personeelsbeleid, februari 2018). Het verbaast mij dat slechts een klein deel zich actief met de onderwerpen toekomstbestendigheid en duurzame inzetbaarheid bezighoudt.

 

Revolutie 4.0

Via internet zijn we met elkaar verbonden en is data voor iedereen beschikbaar. Ontwikkelingen in de robotica, kunstmatige intelligentie, nanotechnologie en biotechnologie zetten het bestaande landschap op zijn kop. Robots, 3D/4D-printers, autonoom rijdende auto’s, Internet of Things en zonnepanelen die ons voorzien van energie zijn nog maar de voorbode. Of wat te denken van de ontwikkelingen op het gebied van Big Data, Machine Learning, Blockchain en Virtual Reality? De invloed van technologische ontwikkelingen geldt voor elke sector en is ongekend groot. Startups groeien, door nieuwe disruptieve businessmodellen, in korte tijd uit tot een nieuwe concurrent. Ook de klimaatafspraken van Parijs zullen een grote impact hebben. Het lijkt wel of deze revolutie naar een 4.0 wereld nog nauwelijks op het vizier van HR-professionals staat. Wie niet innoveert telt straks niet meer mee.

 

De verbindende factor

Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat organisaties te maken hebben met steeds veranderende eisen. Kennis en vaardigheden verouderen snel, waardoor de toekomstige inzetbaarheid van mensen wordt beperkt. De mensen zijn het belangrijkste kapitaal van een organisatie. Mensen bouwen namelijk de organisatie en haar business, “people build the business”. De HR-professie is vaak de verbindende factor in een organisatie. Hierbij kan de aandacht bij een HR-afdeling zijn belegd, of juist meer over de organisatie zijn verspreid. De kracht van het HR-vak is de verbinding leggen tussen de verschillende mensen, vakgebieden en afdelingen. Voor HR ligt hier een prachtkans voor echt strategisch advies en impact. Juist HR kan met een holistische benadering allerlei ontwikkelingen in de markt vertalen naar de eigen organisatie en daarmee een substantiële bijdrage leveren aan het toekomstbestendig (future-proof) maken van de organisatie.     

 

Investeren in toekomstig succes

Een organisatie wil ook in de toekomst succesvol zijn (zowel profit als non-profit) en haar missie kunnen vervullen. Hierbij is duurzame inzetbaarheid het centrale thema. Duurzame inzetbaarheid is het menselijke vermogen om te anticiperen op veranderingen in de arbeidsmarkt. Fitte, gezonde mensen die zich blijvend persoonlijk ontwikkelen tillen de organisatie naar een hoger niveau. Zij zijn veerkrachtig voor verandering en daarmee de basis voor innovatie en slagkracht van de organisatie. Door te investeren in medewerkers die zich snel kunnen aanpassen en professionals in de flexibele schil wordt geïnvesteerd in de wendbaarheid, met andere woorden: een liquid workforce. Door het stimuleren van intrapreneurship (ondernemersgedrag onder medewerkers) wordt de wendbaarheid van de organisatie vergroot. Hierbij wordt van medewerkers verwacht dat zij zich bezighouden met activiteiten die de slagkracht van de organisatie vergroten. Tegelijkertijd is de medewerker verantwoordelijk om zich te ontwikkelen om relevant te blijven voor de arbeidsmarkt. Hierbij vervagen de grenzen tussen werknemer schap en ondernemerschap. Wat mij betreft draait het HR-vak om het bouwen van duurzame relaties en organisaties, investeren in toekomstig succes!

 

Meer lezen over future-proof organisaties & duurzame inzetbaarheid? Kijk op www.do-ithr.nl

Reactie schrijven

Commentaren: 0